Leczenie

Leczenie i opieka nad dzieckiem z mikrocją.

Wrodzone wady uszu to nie tylko problem estetyczny, który na początku wydaje się rodzicom najważniejszy do skorygowania. W istocie problem jest bardzo złożony, bo deformacje lub brak małżowiny usznej bardzo często łączą się z upośledzeniem funkcji słuchu. Nie trzeba chyba przypominać, jak ważny jest słuch w rozwoju każdego człowieka, a jego upośledzenie zaburza normalny rozwój.

Standardy postępowania w przypadku wad wrodzonych uszu zależą w dużym stopniu od typu uszkodzenia. Niemniej jednak, na początku, najważniejsze jest badanie audiologiczne, które pozwoli określić stopień wydolności organu słuchowego, zarówno po stronie zdeformowanej, jak i zdrowej.

I tak:

1- przy mikrocji jednostronnej (brak małżowiny, zewnętrznego przewodu słuchowego, drugie ucho morfologicznie zdrowe), należy:

Upewnić się, że zdrowe ucho funkcjonuje normalnie za pomocą obiektywnych badań: otoemisja akustyczna (OEA) i potencjały wywołane pnia mózgu (PEAP)
Upewnić się, na ile dobrze funkcjonuje ucho z mikrocją (próg niższy lub równy 60 dbA).
Jeśli chodzi o niedosłuch przewodzeniowy jednostronny, rozwój mowy u dziecka będzie normalny.

Zdrowe ucho powinno być systematycznie kontrolowane, aby uniknąć zapalenia ucha, a tym samym zaburzeń słuchu, które może ono spowodować (zwłaszcza wysiękowe zapalenie ucha środkowego).

W pierwszym etapie wykonuje się rekonstrukcje małżowiny usznej (ok. 8-10 roku życia) za pomoc? chrząstki własnej pobranej z łuku żebrowego pacjenta. Rezultaty są satysfakcjonujące, jeśli na skórze nie ma wcześniejszych blizn pooperacyjnych.

Operacje chirurgiczne przywracające funkcje ucha są wykonywane w drugim etapie. Kolejność taka wynika z faktu, że efekt estetyczny mógłby zostać zaburzony poprzez inne zabiegi chirurgiczne, takie np. odtworzenie zewnętrznego przewodu słuchowego. Oprócz odtworzenia przewodu słuchowego, może również wchodzić w grę odtworzenie kosteczek słuchowych.

Dokładny opis obowiązującej procedury znajdą Państwo w artykule profesora H. Skarżyńskiego „Zalecany standard postępowania w wadach wrodzonych ucha zewnętrznego to rekonstrukcja małżowiny usznej.”

2 – przy mikrocji obustronnej, należy:

Upewnić się, czy ucho wewnętrzne po obu stronach funkcjonuje prawidłowo za pomoc? badania potencjałów wywołanych pnia mózgu (przewodnictwo kostne).
Zidentyfikować inne wady towarzysz?ce i przeprowadzić badania innych narządów (USG nerek, rentgen kręgosłupa, echo serca, badanie okulistyczne) ;
Założyć aparat słuchowy na przewodnictwo kostne i objąć opieką logopedy.
Kalendarz leczenia zależy od typu uszkodzeń. Po 5 roku życia, można zaproponować aparat słuchowy na przewodnictwo kostne typu BAHA (Bone Anchored Hearing Aid). Chociaż wymagane jest wykonanie zabiegu operacyjnego (tytanowy zaczep jest mocowany w kościach czaszki), to jest on jakościowo lepszy od opaski kostnej i daje lepsze wzmocnienie dźwięku.

Komentarze są wyłączone.